Worden wie je werkelijk bent

- Homepage - - Counselling - - Kindercoach - - Faalangst - - Jongerencoach - - Coaching - - Mentorschap - - Rouw- en verliesbegeleiding - - Stervensbegeleiding - - Achtergrondinformatie - - contact - - Gastenboek -Kindercoach


Kinderen ervaren heftige gevoelens, die soms veel dieper gaan dan volwassenen vermoeden. Er gebeurt veel in hun leven, er is een constante stroom van informatie, communicatie, impulsen en invloeden. De veranderingen die ze meemaken zijn wereldschokkend; voor hen. Het gevoel van onveiligheid neemt toe, de angst om afgewezen of niet goed genoeg te zijn voor wat de wereld (ouders, school, andere kinderen, groepen) van hen verwacht kan bijzondere vormen aannemen. Het ene kind wordt er rebels en onhandelbaar van, het andere kind juist geslagen en timide. 


Hoe bereid je je kind voor op het leven in de hedendaagse maatschappij? We leven in een wereld waar prestatie, creativiteit en eigenheid verdringt, waar stil verdriet reusachtig oorverdovend lawaaierig kan zijn omdat het de gevoelswereld en de gedachtenwereld van je kind domineert. Je hebt geen tijd voor jezelf, je eigen gevoelens en gedachten; laat staan voor die van je kind. Je staat machteloos, want je ziet dat er pijn is. Dat er iets niet is. 


Een kind hoort vreugde te kennen, liefde en geborgenheid te voelen en zich verzekerd te weten van haar eigen plaats in het gezin, in de klas, in de groep. Er komt al zoveel op ze af, zoveel verplichtingen en regels waar ze rekening mee moeten houden. Gezinsuitbreiding, samengestelde gezinnen, wedijver in het gezin, het overlijden van een ouder, grootouder, gezinslid of huisdier, een verhuizing of een nieuwe klas dan wel school; het zijn stressfactoren.

De wereld behandelt en beschouwt hen soms als kleine volwassenen, maar ze missen de manier van de volwassene om daar mee om te gaan. Zonder de kennis om alles in perspectief te zien; zonder de 'tools' om er mee om te gaan, voelt een kind zich verloren. Zo opgroeien kan een kind beschadigen en pijn bezorgen.


De mindset van je kind kan veel veranderen en is bepalend in hoe het de wereld waarneemt en ervaart. Je geeft jouw kind je tijd en je liefde en je aandacht, het beste van jezelf. En soms is dat niet genoeg. Of niet het juiste op het goede moment. Jouw kind staat centraal. Dat is één ding dat zeker is. Maar....ook voor het kind? Voelt het kind zich gewenst? Veilig? Geliefd? 


Met simpele technieken kun je je kind helpen het pad voor zichzelf te vinden en weer zorgeloos te zijn. Op een speelse wijze gaan we samen aan de slag. Dat kan tesamen of in een een-op-een situatie met mij. 


Neem contact met me op en ik nodig jouw kind graag uit voor een gesprek.